Відкриваємо двері дітямВ Україні розпочалося глибинне дослідження системи захисту дітей

21.01 2016 Україна


Ми розпочали збір даних в рамках всеукраїнського аудиту системи захисту дітей. Вперше за роки незалежності Україна зможе отримати повні та об'єктивні дані про функціонування чинної системи захисту дітей та окремих її складових - інтернатів та інших інституцій стаціонарного догляду.

В кінці 2015 року наші зусилля з лобіювання деінституціоналізації були підкріплені на національному рівні рядом засадничих документів: розпорядження Президента України від 28 грудня фактично легалізувало всеукраїнський аудит системи захисту дітей, а затверджений Кабінетом Міністрів України 'План дій щодо реалізації національної стратегії у сфері прав людини' визначив конкретні терміни його проведення - до кінця 2016 року.

Аудит передбачає збір статичних даних по всіх інтернатних закладах України та глибинний аналіз системи захисту дітей в Одеській області. Глибинне ослідження в області відбувається в рамках Угоди про співпрацю, підписаної між благодійною організацією 'Надія та житло для дітей в Україні' та Одеською облдержадміністрацією. Після аналізу отриманих даних, Угода передбачає розробку обласної програми переходу від інтернатної системи догляду за дітьми до системи надання соціальних послуг для дітей та сімей на основі громади.

20 січня губернатор Одещини підписав розпорядження 'Про впровадження комплексної реформи захисту дітей в Одеській області', відповідно до якого був затверджений склад робочої групи та розроблений план заходів.  

Компоненти дослідження включають збір загальних даних  з усіх інтернатних закладів України та Одеської області, глибинну оцінку задоволення потреб дітей у закладах різного типу, аналіз функціонування системи захисту дітей на районному рівні, опитування цільових груп, підготовку фінального звіту та рекомендацій до обласної програми впровадження деінституціалізації.

Цільові групи проекту не обмежуються дітьми, які перебувають в закладах стаціонарного догляду, а включають також працівників інтернатних закладів; сім’ї, які потребують послуг з боку системи захисту дітей; політиків і державних службовців; фахівців у галузі захисту дітей на місцевому та обласному рівнях. Для проведення дослідження був розроблений спеціальний набір методик (форми, анкети та опитувальники).

На обласному рівні така програма реалізується в Україні вперше. Її вдале втілення покладе початок докорінним змінам у площині захисту дітей по всій країні та створить таку систему, в умовах якої всі рішення для дітей та сімей приймаються з урахування їх інтересів та за їх участі, а держава надає ефективну , вчасну та доступну допомогу дітям та сім’ям у кризових ситуаціях.